image

ตำแหน่งงาน

สามารถเข้ามากรอกใบสมัครไว้ได้

บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา http://www.pro6.co.uk/
1.ช่างไฟฟ้า
2.วิศวกรไฟฟ้า
3.วิศวกรเครื่องกล
4.วิศวกรขาย
5.พนักงานขาย
6.ช่างเทคิค เครื่องยนต์
7.เจ้าหน้าที่สโตร์ (ชาย)
8.Invertory ธุรการภาคสนาม (ชาย)
9.พนักงานตรวจสอบเคมีค่าน้ำ Boiler
10.คนงานทั่วไป
11.ขับทาวเวอร์เครน

*สนใจเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือ โทร .02-1506833 ต่อ 806 ปรียาพร (เจ้าหน้าที่บุคคล)

สวัสดิการของบริษัท เอส ที ไอ ที
-เงินเดือน
-เบี้ยเลี้ยง กรณีออกต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพ ปริมณฑล)
-ค่าล่วงเวลา (O.T.)
-กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ)
-สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น)
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-ประกันสุขภาพกลุ่ม (สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ)
-การตรวจสุขภาพประจำปี
-บริการยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-เครื่องแบบพนักงาน
-ทุนการศึกษาบุตร (สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ)
-รางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนาน (สำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำ)
-สันทนาการ (สังสรรค์ปีใหม่)
-ประกันสุขภาพ (IPD+OPD) และประกันอุบัติเหตุ
-ปรับเงินประจำปี
-โบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการ+สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำ)
สำหรับตำแหน่ง Sales มี ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่า โทรศัพท์ ให้

Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Title 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Title 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.