วิศวกรขาย

  Position Detail 
  - วุฒิการศึกษา ปริญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี
- Trainning  ให้ลูกค้า
- ทำใบเสนอราคางานขายให้ลูกค้าและติดตามผลจนบรรลุผล
- ดูแลและประสานงานขายและงานบริการหลังการขายกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทไปแล้ว
 
25 หมู่ 13 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร : 02-150-6833-44   (12 คู่สาย)
แฟกซ์ : 02-150-6845-8

บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด  (สาขาชลบุรี)
66/6  หมู่ 11  ตำบลบางพระ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด  (สาขาพิษณุโลก)
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด
25 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร : +(66)2 150-6833-44 (12 lines)
แฟกซ์ : +(66)2 150-6845-8
COPYRIGHT © 2019 STIT COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
VISITOR :