วิศวกรขาย

  Position Detail 
  - วุฒิการศึกษา ปริญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี
- Trainning  ให้ลูกค้า
- ทำใบเสนอราคางานขายให้ลูกค้าและติดตามผลจนบรรลุผล
- ดูแลและประสานงานขายและงานบริการหลังการขายกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทไปแล้ว
 
25 หมู่ 13 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทร : 02-150-6833-44   (12 คู่สาย)
แฟกซ์ : 02-150-6845-8
บริษัท เอสทีไอที จำกัด
25 หมู่ 13 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร : +(66)2 150-6833-44 (12 lines)
แฟกซ์ : +(66)2 150-6845-8
COPYRIGHT © 2019 STIT COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
VISITOR :
123456