ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือ
บริษัท เอส ที ไอ ที จํากัด
เครื่องจักรก่อสร้าง และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มานานกว่า 50 ปี
STIT คือหนึ่งในผู้นําด้านเทคโนโลยี เพื่องานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานโดย ได้รับการรับรอง จากสถาบันตรวจสอบที่น่าเชื่อถืออย่างสม่ําเสมอ และได้รับการยอมรับ จาก บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรชั้นนํา ของโลก ให้เป็นตัวแทนจําแน่ายและเป็นผู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีความรู้ความชํานาญ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้กับลูกค้า ของเราภายในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC)

สินค้าที่ STIT เป็นตัวแทนจําหน่าย ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานที่เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมแล้ว โดยมีการลงทุน 100% และมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด


บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด
25 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร : +(66)2 150-6833-44 (12 lines)
แฟกซ์ : +(66)2 150-6845-8
COPYRIGHT © 2019 STIT COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
VISITOR :